Administratorem w myśl Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych („RODO”) jest:

AUTO FRELIK Spółka komandytowa
ul. Szosa Chełmińska 214,
87-100 Toruń, Polska

Pełnomocnik ds. ochrony danych
E-mail: ochrona-danych@autofrelik.pl

1. Ochrona danych osobowych

Wyrażamy satysfakcję z powodu Twojej wizyty na naszych stronach internetowych oraz Twojego zainteresowania naszymi ofertami. Ochrona Twoich danych osobowych ma dla nas istotne znaczenie. W niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe, jak z nimi postępujemy, w jakich celach i w oparciu o jakie podstawy prawne odbywa się to, a także, jakie prawa przysługują Ci z tego tytułu. Dodatkowo odsyłamy do wytycznej w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz Group AG:

Wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz

Nasze informacje dotyczące polityki prywatności dotyczące korzystania z naszych stron internetowych oraz wytyczna w sprawie ochrony danych Mercedes-Benz Group AG nie obowiązują w odniesieniu do Twoich czynności na stronach internetowych sieci społecznościowych lub innych dostawców, dostępnych za pośrednictwem linków na naszych stronach internetowych. Informacji na temat polityki prywatności tych dostawców proszę zasięgnąć na odpowiednich stronach internetowych.

2. Gromadzenie i przetwarzanie Twoich danych osobowych

a. Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, zapisujemy określone dane odnoszące się do wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki oraz systemu operacyjnego, daty i godziny wizyty, statusu dostępu (np. czy powiodło się otwarcie strony bądź wyświetlił się komunikat o błędzie), korzystania z funkcji strony internetowej, ewentualnie wpisanych przez Ciebie haseł wyszukiwania, częstotliwości otwierania przez Ciebie poszczególnych stron, nazwy otwieranych plików, zakresu transferu danych, strony internetowej, z której przeszedłeś na naszą stronę internetową, w oparciu o kliknięcie linków na naszych stronach internetowych lub wpisanie domeny bezpośrednio w polu wprowadzania tej samej zakładki (względnie tego samego okna) Twojej przeglądarki, w której otworzyłeś nasze strony internetowe. Ponadto ze względów bezpieczeństwa, w szczególności celem prewencji i wykrywania ataków na nasze strony internetowe, bądź też prób dokonania oszustwa, przechowujemy przez okres siedmiu dni Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy Internetu (Internet Service Provider).

b. Inne dane osobowe przetwarzamy tylko wówczas, gdy użytkownik przekazał nam te dane np. w ramach rejestracji, wypełniania formularza kontaktowego, chatu, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, i także tylko w przypadku wyrażenia przez użytkownika stosownej zgody (w tym również zgody na międzynarodowe przekazywanie danych, zob. pkt 12) i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (dalsze informacje w tym zakresie są dostępne poniżej w rozdziale „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Ani przepisy prawa, ani postanowienia umowy nie zobowiązują użytkownika do przekazywania danych osobowych. Możliwe jest jednak, że określone funkcje naszych stron internetowych są zależne od przekazania danych osobowych. Jeśli w takich przypadkach użytkownik nie przekaże danych osobowych, może to skutkować niedostępnością funkcji, bądź ich dostępnością w ograniczonym zakresie.

3. Cele korzystania

a. Dane osobowe gromadzone podczas wizyty na naszych stronach internetowych gromadzimy celem prowadzenia ich w sposób zapewniający maksymalny komfort użytkowania, a także ochrony naszych systemów IT przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami.

b. Jeśli przekazujesz nam dalsze dane osobowe, np. w ramach rejestracji, chatu, wypełniania formularza kontaktowego, ankiety, konkursu lub wykonania umowy, wykorzystujemy te dane do wymienionych celów, w celach zarządzania klientami i – jeśli jest to wymagane – w celach realizacji i rozliczenia ewentualnych procedur handlowych, każdorazowo w wymaganym zakresie.

c. Do innych celów (np. wyświetlania spersonalizowanych treści lub reklam na podstawie zachowania użytkowników), ewentualnie z wybranymi osobami trzecimi wykorzystujemy Twoje dane, o ile wyrazisz na to zgodę w ramach naszego “Consent Management System”. Więcej informacji i opcji decyzji można znaleźć w sekcji “Ustawienia”.

d. Ponadto wykorzystujemy dane osobowe w zakresie, w jakim jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. przechowywanie danych w celu wypełnienia obowiązku przechowywania w celach handlowych lub podatkowych, przekazywanie danych zgodnie z nakazami urzędowymi lub sądowymi, np. prokuratury).

4. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim; wtyczki społecznościowe; korzystanie z oferty podmiotów trzecich

a. Nasze strony internetowe mogą zawierać również oferty podmiotów trzecich. Jeśli klikniesz taką ofertę, w wymaganym zakresie przekazujemy dane do właściwego dostawcy (np. informację, że znalazłeś tę ofertę u nas, i w razie potrzeby dalsze informacje, które wcześniej podałeś w tym celu na naszych stronach internetowych).

b. Jeśli na naszych stronach internetowych używamy tzw. „social plugins“ (wtyczek) serwisów społecznościowych takich jak Facebook i Twitter, integrujemy je w następujący sposób:

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, wtyczki społecznościowe są zdezaktywowane, tzn. nie odbywa się transfer jakichkolwiek danych do operatorów tych sieci. Jeśli chcesz skorzystać z którejś z tych sieci, proszę kliknąć właściwą wtyczkę społecznościową celem nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerem danej sieci.

Jeśli masz w sieci konto użytkownika i są na nim zalogowani w momencie aktywowania wtyczki społecznościowej, sieć może przyporządkować do Twojego konta użytkownika Twoją wizytę na naszych stronach internetowych. Jeśli chcesz tego uniknąć, proszę wylogować się z sieci przed aktywowaniem wtyczki społecznościowej. Sieć społecznościowa nie może przyporządkować wizyty na innych stronach internetowych Mercedes-Benz Group AG, zanim nie aktywujesz umieszczonych na nich wtyczek społecznościowych.

Jeśli aktywujesz wtyczkę społecznościową, sieć przekazuje udostępnione w ten sposób treści bezpośrednio do Twojej przeglądarki, która przekazuje je na nasze strony internetowe. W takiej sytuacji mogą mieć miejsce również transfery danych, które są inicjowane i sterowane przez daną sieć społecznościową. W odniesieniu do połączenia z siecią społecznościową, transferu danych między siecią a Twoim systemem oraz Twojej interakcji na tej platformie obowiązują wyłącznie zasady polityki prywatności danej sieci.

Wtyczka społecznościowa pozostaje aktywna do momentu jej dezaktywacji lub usunięcia Twoich plików cookie (patrz 5.d).

c. Jeśli klikniesz link do oferty lub aktywujesz wtyczkę społecznościową, może okazać się, że dane osobowe są przekazywane dostawcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które z punktu widzenia Unii Europejskiej („UE”) nie gwarantują „należytego poziomu ochrony” przetwarzania danych osobowych, który byłby zgodny ze standardami UE. Proszę mieć na względzie tę okoliczność, zanim klikniesz link lub aktywujesz wtyczkę społecznościową, inicjując w ten sposób transfer Twoich danych.

W celu obsługi, optymalizacji i zabezpieczenia naszych stron internetowych korzystamy również z pomocy wykwalifikowanych usługodawców (dostawców usług informatycznych, agencji marketingowych). Przekazujemy im dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia i korzystania ze stron internetowych i ich funkcji, realizacji uzasadnionego interesu, wypełnienia obowiązków prawnych lub gdy wyraziłeś na to zgodę (patrz 7). Więcej informacji na temat odbiorców danych można znaleźć w naszym “Consent Management System” w sekcji “Ustawienia”.

5. Pliki cookie

a. Podczas odwiedzin na naszych stronach internetowych mogą być stosowane pliki cookie. Technicznie rzecz biorąc, są to tak zwane pliki cookie ciasteczka HTML i podobne narzędzia programowe, takie jak Web/DOM Storage lub Local Shared Objects (tak zwane pliki cookie flash), które razem nazywamy plikami cookie.

b. Pliki cookie to małe pliki, transferowane z odwiedzanej strony internetowej na komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie mobilne, które są przechowywane i odczytywane później. Na ich podstawie możemy np. rozpoznać, czy dane urządzenie łączyło się już z naszymi stronami internetowymi, preferowany język lub uwzględnić inne ustawienia, aby zaoferować określone funkcje (np. sklep internetowy, konfigurator samochodów) lub poznać zainteresowania użytkownika na podstawie odwiedzanych stron. Pliki cookie mogą zawierać również dane osobowe.

c. To, czy i jakie pliki cookie są używane podczas odwiedzania naszych stron internetowych, zależy od tego, z jakich obszarów i funkcji naszych stron internetowych korzystasz i czy wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie, które nie są technicznie wymagane w naszym “Consent Management System”. Więcej informacji i opcji decyzji można znaleźć w sekcji “Ustawienia”.

d. Korzystanie z plików cookie zależy również od ustawień przeglądarki internetowej (np. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Większość przeglądarek zgodnie z ustawieniem domyślnym automatycznie akceptuje pliki cookie; jednak to ustawienie można najczęściej zmienić. Zapisane pliki cookie można usunąć w każdym momencie. Web/DOM-Storage i Local Shared Objects można usunąć osobno. Jak to działa w wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarce, ew. urządzeniu, można dowiedzieć się w instrukcji obsługi producenta.

e. Zgoda oraz zablokowanie lub usunięcie plików cookie są związane z używanym urządzeniem, jak również z używaną przeglądarką internetową. Jeśli używasz kilku urządzeń lub przeglądarek internetowych, możesz podejmować różne decyzje i dokonywać różnych ustawień dla każdego z nich.

f. Jeśli zdecydujesz się na blokowanie plików cookie lub usuniesz je, może okazać się, że nie wszystkie funkcje naszych stron internetowych będą dla Ciebie dostępne, bądź poszczególne funkcje będą dostępne jedynie w sposób ograniczony.

6. Bezpieczeństwo

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić administrowane przez nas Twoje dane przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz dostępem ze strony osób nieupoważnionych. Udoskonalamy nasze środki bezpieczeństwa na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

7. Podstawy prawne przetwarzania danych

a. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, stanowi ona podstawę prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celu zapoznania się z Twoją zgodą na transfer danych do odbiorców znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (art. 49 ust 1 zdanie 1 lit. a RODO) prosimy Cię o przejście do punktu 12.

b. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych do celów zainicjowania lub realizacji umowy zawartej z Tobą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

c. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (np. do przechowywania danych), wówczas jesteśmy do tego upoważnieni zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

d. Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe celem ochrony naszego uzasadnionego interesu oraz uzasadnionego interesu osób trzecich zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes obejmuje utrzymanie funkcjonalności naszych systemów informatycznych, marketing (bezpośredni) w zakresie produktów i usług zarówno naszych, jak i innych dostawców, oraz wymagane przepisami prawa dokumentowanie kontaktów handlowych. W ramach każdorazowo wymaganego wyważenia interesów uwzględniamy w szczególności rodzaj danych osobowych, cel przetwarzania danych, okoliczności przetwarzania oraz Twoje interesy związane z poufnością Twoich danych osobowych.

8. Usuwanie Twoich danych osobowych

Twój adres IP oraz nazwę Twojego dostawcy Internetu (Internet Service Provider), które przechowujemy ze względów bezpieczeństwa, usuwamy po siedmiu dniach. W pozostałym zakresie usuwamy Twoje dane osobowe, jeśli nieaktualny staje się cel, w jakim gromadziliśmy i przetwarzaliśmy dane. Po tym czasie zapisywanie odbywa się tylko, jeżeli jest to konieczne zgodnie z przepisami, rozporządzeniami lub innymi regulacjami prawnymi, którym podlegamy, w UE lub zgodnie z przepisami w krajach trzecich, jeżeli jest tam zapewniony odpowiedni poziom ochrony danych. O ile usunięcie w indywidualnym przypadku nie jest możliwe, odpowiednie dane osobowe są oznaczone z celem ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

9. Prawa osób, których dane dotyczą

a. Jako osoba, której dane są podlegają przetwarzaniu, masz prawo do uzyskania informacji (art. 15 RODO), sprostowania danych (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO) oraz przenoszenia danych (art. 20 RODO).

b. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie narusza legalności przetwarzania Twoich danych osobowych do momentu cofnięcia zgody. W równym stopniu nie narusza to dalszego przetwarzania tych danych w oparciu o inną podstawę prawną, np. ze względu na wypełnienie innych zobowiązań natury prawnej (por. podrozdział „Podstawy prawne przetwarzania danych”).

c. Użytkownikowi przysługuje prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych z przyczyn spowodowanych jego szczególną sytuacją w oparciu o art. 6 ust. 1 e) RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie wyważenia interesów). Jeśli wyrażasz sprzeciw, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy będziemy w stanie wykazać przekonujące i uzasadnione powody, przeważające nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, bądź jeśli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, realizacji lub ochronie roszczeń natury prawnej. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań w ramach marketingu bezpośredniego w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu na podstawie wyważenia interesów, masz również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w każdej chwili bez podania przyczyn.

d. Prosimy kierować roszczenia lub wyjaśnienia w miarę możliwości na poniższy adres kontaktowy:

ochrona-danych@autofrelik.pl

e. Jeśli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ustawowe, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do stosownego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (art. 77 RODO).

10. Newsletter

Jeśli prenumerujesz newsletter oferowany na naszej stronie internetowej, dane wprowadzane podczas rejestracji do serwisu newslettera są wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera, o ile wyrazisz zgodę na wykorzystywanie ich w zakresie wykraczającym poza te ramy. Możesz w każdym momencie zakończyć prenumeratę, korzystając z możliwości wyrejestrowania się, przewidzianej w newsletterze.

11. Centralny serwis dostępu Mercedes-Benz Group AG

Korzystając z centralnego serwisu dostępu Mercedes-Benz Group AG, możesz zalogować się na wszystkich stronach internetowych oraz w aplikacjach grupy Mercedes-Benz Group AG i jej marek, podpiętych do serwisu. Obowiązujące w tym zakresie warunki korzystania zawierają specjalne regulacje dotyczące ochrony danych. Warunki korzystania są dostępne każdorazowo na stronach logowania podłączonych stron internetowych i aplikacji.

12. Przekazywanie danych odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

a. W przypadku korzystania z oferty usługodawców (patrz 4. d.) i przekazywania osobom trzecim danych za Twoj zgodą (patrz 3), dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom w krajach leżących poza Unią Europejską („UE“), Islandią, Liechtensteinem i Norwegią (= Europejski Obszar Gospodarczy) i tam przetwarzane. Dotyczy to w szczególności USA i Indii. Możesz zidentyfikować te kraje w naszym “Consent Management System” w sekcji “Ustawienia”.

b. W następujących krajach z perspektywy UE nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony“ dla przetwarzania danych osobowych, adekwatny do standardów UE (tzw. decyzja w sprawie adewatności): Andora, Argentyna, Kanada (ograniczenie), Wyspy Owcze, Guernsey, Izrael, Wyspa Man, Japonia, Jersey, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Urugwaj. Z odbiorcami w innych krajach uzgadniamy stosowanie standardowych klauzul umownych UE, wiążących regulacji przedsiębiorstwa lub innych dopuszczalnych mechanizmów w celu zapewnienia „odpowiedniego poziomu ochrony” zgodnie z wymogami prawnymi. Chętnie udzielimy Ci informacji na ten temat. Dane kontaktowe są wymienione w punkcie 9.d. powyżej.

c. Jeśli wyrażasz zgodę na nasz System Zarządzania Zgodami, Twoja zgoda dotyczy również przekazywania danych odbiorcom w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których nie ma “adekwatnego poziomu ochrony”. Informacje o przesyłanych danych, odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych, a także o odpowiednich krajach można znaleźć w naszym “Consent Management System” w sekcji “Ustawienia”.

W krajach tych może nie istnieć prawo o ochronie danych porównywalne z Europejskim Obszarem Gospodarczym w całości lub w części (np. prawa osób, których dane dotyczą, patrz sekcja 9), brak organów ochrony danych i/lub brak porównywalnych możliwości podjęcia działań przeciwko naruszeniom ochrony danych. Między innymi organy publiczne mogą mieć tam łatwiejszy dostęp do przetwarzanych danych i wykorzystywać je do innych celów niż w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Okoliczności te mogą być jedynie częściowo zrekompensowane szczególnymi środkami.

Stan: czerwiec 2022 r.

 

Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
Czytaj więcej OK